Zangles

In 1990 is Aart begonnen met het geven van privé zangles. Sindsdien hebben reeds bijna 400 personen zanglessen bij hem gevolgd. Hij geeft les aan allerlei soorten leerlingen, dus zowel aan mensen die primair klassiek willen zingen, als ook aan hen die vooral popnummers willen zingen. Aart ziet het wel als zijn taak om leerlingen zoveel mogelijk muziekstijlen te laten zingen. Tijdens de lessen wordt voornamelijk aan repertoire gewerkt, waarbij technische aanwijzingen worden gegeven om de onderhanden werken zo goed mogelijk uit te voeren. Dus de lessen bestaan niet uit een lange serie technische oefeningen en een paar liedjes aan het einde van de les.
De lessen duren 45 minuten en de mogelijkheid bestaat ook om dubbele lessen van anderhalf uur te volgen. Aart is een groot voorstander van individuele lessen, maar er zijn diverse redenen te bedenken waardoor leerlingen met iemand samen lessen volgen. Dan is de lesduur in principe altijd anderhalf uur.

De lesfrequentie hangt af van de behoeften van de leerling en de agenda mogelijkheden van Aart. Concertverplichtingen hebben natuurlijk altijd voorrang. In de praktijk betekent dat dat op het eind van een les een nieuwe afspraak gemaakt wordt.

Kosten
De kosten per les van 45 minuten bedragen €30,00 euro met ingang van het cursusjaar 2023/2024,  nadat de prijs al bijna 15 jaar niet was aangepast. De betaling mag zowel contant als per bank. Girale betalingen per 5 lessen, dus €150,00.  Jaarlijks wordt bekeken of er een tariefsverhoging zal worden toegepast.

Projecten
Vanwege teruglopende aantallen leerlingen zijn de vaste voorzangavonden vervallen. Wel worden leerlingen van harte uitgenodigd om te participeren in  Popkamerkoor Musical Art dat iedere maandagavond repeteert olv Aart.    Ook wordt het zeer op prijs gesteld als de leerlingen meewerken aan Scratch Kampen, het grote klassieke project dat door Aart wordt georganiseerd op de laatste zaterdag van juni in de Burgwal in Kampen.