Zangles

In 1990 is Aart begonnen met het geven van privé zangles. Sindsdien hebben reeds bijna 350 personen zanglessen bij hem gevolgd. Hij geeft les aan allerlei soorten leerlingen, dus zowel aan mensen die primair klassiek willen zingen, als ook aan hen die vooral popnummers willen zingen. Aart ziet het wel als zijn taak om leerlingen zoveel mogelijk muziekstijlen te laten zingen. Vandaar ook de jaarlijkse leerlingenavonden (zie onder bij projecten). Tijdens de lessen wordt voornamelijk aan repertoire gewerkt, waarbij technische aanwijzingen worden gegeven om de onderhanden werken zo goed mogelijk uit te voeren. Dus de lessen bestaan niet uit een lange serie technische oefeningen en een paar liedjes aan het einde van de les.
De lessen duren 45 minuten en de mogelijkheid bestaat ook om dubbele lessen van anderhalf uur te volgen. Aart is een groot voorstander van individuele lessen, maar er zijn diverse redenen te bedenken waardoor leerlingen met iemand samen lessen volgen. Dan is de lesduur in principe altijd anderhalf uur.

De lesfrequentie hangt af van de behoeften van de leerling en de agenda mogelijkheden van Aart. Concertverplichtingen hebben natuurlijk altijd voorrang. In de praktijk betekent dat dat op het eind van een les een nieuwe afspraak gemaakt wordt.

Kosten
De kosten per les van 45 minuten bedragen €22,50 euro. De betaling mag zowel contant als per bank. Girale betalingen per 5 lessen, dus €112,50. Daarnaast wordt voor de beide vocale voordrachtsavonden een bijdrage per avond van €10,- gevraagd. Jaarlijks wordt bekeken of er een tariefsverhoging zal worden toegepast.

Projecten
Tijdens ieder cursusjaar (lopend als een schooljaar) worden twee leerlingenavonden gehouden, waar de cursisten voor publiek moeten optreden.

De eerste avond vindt plaats op de zaterdag, een week voor de voorjaarsvakantie. Dit is de zogenaamde lichte avond. Opzet is dat zoveel mogelijk leerlingen op deze avond solistisch te beluisteren zijn, begeleid door een combo dat bestaat uit een pianist, een drummer en een contrabassist. Ook worden meestal gezamenlijk enige pop- of closeharmony arrangementen ten gehore gebracht. Doel is dat leerlingen de ervaring krijgen een solo optreden te verzorgen met live begeleiding en dat de leerlingen die normaal alleen klassiek zingen ook eens licht repertoire zingen.

De tweede avond vindt plaats op de zaterdag een week voor de zomervakantie. Dit is de klassieke avond. De opzet hiervan is om in koor- of ensembleverband werken uit te voeren onder begeleiding van een professioneel orkest of pianist. Hieraan wordt meestal ook meegewerkt door een aantal gastzangers. Doel van deze avond is dat leerlingen de ervaring krijgen om in een koor of ensemble te zingen en dat leerlingen die normaal licht zingen ook eens klassiek zingen.

Deelname aan de leerlingenavonden is niet verplicht, maar in principe wordt wel verwacht dat leerlingen de uitdaging aangaan om te participeren in deze projecten. De mogelijkheid bestaat dat er andere incidentele projecten worden georganiseerd.